آنزیم جای آنتی‌بیوتیک

الکتروفورز
الکتروفورز
آبان ۲۸, ۱۳۹۶
سلول-های-بنیادی
استفاده از سلولهای بنیادی برای افزایش بقاء پیوند کلیه
آبان ۲۸, ۱۳۹۶
آنتی بیوتیک

💊محققان موفق شده اند بر علیه #باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک دارویی بسازند به نام “استاف افکت” که از روی آنزیم ویروسهایی طراحی شده که به طور طبیعی به باکتری ها حمله میکنند.

💊💊آنتی بیوتیک های معمولی اغلب داخل سلول باکتری را هدف قرار می‌دهند و به همین دلیل و در طول زمان باکتری ها میتوانند سطح خود را نفوذناپذیر کرده و به آنتی بیوتیک مقاوم شوند.

💊💊💊 اما داروی استاف افکت اجزاء تشکیل دهنده دیواره باکتری را هدف قرار می‌دهد بنابراین امکان اینکه باکتری با جهش ژنتیکی راه مقابله با آن را یاد بگیرد وجود ندارد.

💊💊نکته جالب دیگر این است که این روش فقط باکتری‌های مورد نظر را هدف قرار می‌دهد و با باکتری های مفید کاری ندارد.”

Free WordPress Themes