مقالات برگزیده

REH1Z

کبد بزرگترین عضو درون بدن مي باشد و نقش مهم و حیاتي در تنظیم فعل و انفعالات دروني بدن، سوخت و ساز مواد و سمزدایي آنها دارد. یکي از مهم ترین و خطرناکترین بیماری های کبد، بیماری هپاتیت است. هپاتیت یعني التهاب کبد که به یرقان و زردی مشهور است. مهمترین عامل ایجادکننده آن ویروسها هستند.

باکتری-8

باکتری لیستریا مونوسیتوژنز گونه ای از باکتری های بیماری زا (پاتوژن) بی هوازی است که موجب بیماری میگردد. این باکتری با تشکیل بیوفیلم به سطوح مختلف از جمله شیشه، فلز، چوب و… میچسبد. بیوفیلم این باکتری در کارخانجات مواد غذایی و لبنی باعث انسداد لوله های جابجاکننده و همچنین باعث ایجاد بیماری در بدن انسان میشود.

Disease-Golden-Staph-Healing-Plant-Staphylococcus-Aureus-Cure

دو باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلی از مهمترین عوامل شایع در عفونت ها هستند که بعضا مقاومت آنتی
بیوتیکی چندگانه نیز دارند. با توجه به قدمت استفاده از گیاهان دارویی و اثبات اثر بازدارندگی عصاره ی گیاهی، به دلیل استقبال مردم و مراکز مسئول حفظ سلامت انسان، دام، طیور و گیاهان انتظار می رفت مشکل مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری ها را بتوان با جایگزینی آنتی بیوتیک ها و افزودنی های رایج در فرآورده های گوشتی با اجزای موثر و تخلیص شده ی گیاهان حل کرد.

لورانتوس گیاهی بوته ای و گل دار است که مهم ترین گیاه نیمه انگلی جنگل های استان ایلام به شمار میرود. این گیاه بر روی شاخه درختان دیگر مستقر میشود و با تشکیل یک اندام ارتباطی و نفوذ در بافت هادی گیاه میزبان، آن را مورد تهاجم قرار داده و بدین وسیله از تمام و یا قسمتی از مواد غذایی گیاه میزبان استفاده میکند.

باکتری گرم مثبت »باسیلوس سوبتیلیس« که در خاک و سیستم گوارشی انسان وجود دارد، توانایی تولید طیف وسیعی
از ترکیبات ضد میکروبی را دارد و طبق آخرین تحقیقات، متابولیت های آن نقش مثبتی بر عملکرد رودۀ انسان دارند. ویژگی
مهم این باکتری که در این طرح بررسی شده است، تولید آنزیم «کیتیناز »است که میتوان از آن برای تولید اسپری ضد قارچ
(به ویژه قارچ پنیسیلیوم دیگیتاتوم) برای انبارهای میوه، به ویژه مرکبات استفاده کرد.

تجزیه زیستی خاک آلوده به نفت بوسیله باکتری ها بعنوان یکی از روش های زیست پالایی مطرح میباشد. هدف از این مطالعه بررسی میزان تجزیه زیستی نفت آسماری از طریق مشاهده میزان رشد گیاه گندم در خاک آلوده به نفت در حضور باکتری سودوموناس آئروژینوزا در محیط آزمایشگاهی بوده است. این آزمایش بصورت مشاهده ای با دو تکرار انجام شد.

پوسیدگی دندان یک بیماری عفونی میکروبی دهان است که مهمترین عامل ایجاد آن باکتری استرپتوکوک موتانس
می باشد. علی رغم اینکه پوسیدگی دندان احتمالا شایع ترین بیماری مزمن در جهان است تا به حال هیچگاه برنامهای برای ریشهکنی این بیماری میکروبی صورت نگرفته است. با توجه به افزایش مقاومت باکتریها به آنتی بیوتیکها و از طرفی عوارض جانبی آن ها ، این پژوهش با هدف تعیین خواص آنتی باکتریال تعدادی گیاه دارویی بر باکتری فوق در شرایط آزمایشگاهی انجام شد.

برنج یکی از محصولات استراتژیک کشور ما بوده و بعد از گندم دومین محصول غذایی است که در سبد غذایی مردم قرار میگیرد. یکی از عمدهترین آفاتی که به دانههای برنج خسارت میزند، شپشک برنج بوده که چرخه زندگی سریع آن بر شدت خسارت میافزاید و مبارزه با این آفت یکی از اقدامات ضروری در نگهداری برنج میباشد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر قرصهای گیاهی تهیه شده از برگ گردو، گل بابونه و ترکیب آنها در از بین بردن شپشک برنج انجام گرفت.

امروزه یکی از شایع ترین آسیبها که در صورت عدم رسیدگی مناسب میتوانند بسیار خطرناک باشند، زخم ها میباشند .یکی از باکتری هایی که معمولا در محیط زخم ها وجود دارد باکتری سودوموناس آئروژینوزا می باشد. این باکتری به نوعی از آنتی بیوتیک به نام ایمیپنم حساس است، اما این آنتی بیوتیک از عوارض متعددی برخوردار میباشد و خود باعث مشکلات دیگری چون حساسیت، تشنج، سرگیجه ومی شود. به همین دلیل مردم گیاهان را به عنوان منبعی اطمینان بخش برای برای درمان بیماری ها می دانند.

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر دستگاه گوارش مرغ ها، بر روی پلی اتیلن و پلی استیرن می باشد. در مرحله اول شش مرغ هم نژاد و هم سن را به سه گروه دوتایی تقسیم و به مدت دو هفته در شرایط یکسان نگهداری کردیم. در مرحله دوم به صورت روزانه بسته به نوع گروه، پلی اتیلن یا پلی استیرن را به جیره غذایی مرغها اضافه و یک گروه را به عنوان شاهد نگه داشتیم.

گیاهان دارویی به دلیل داشتن منشا طبیعی، خطرات و عوارض کم، دردسترس و ارزان بودن نسبت به داروهاي سنتتیک، مصرف زیادي توسط مردم دارند .به وجود آمدن مقاومت هاي دارویی علیه داروهاي ضد میکروبی شیمیایی، سبب شده است که در سال هاي اخیر به استفاده از گیاهان دارویی در درمان عفونتها توجه زیادي شود. هدف این تحقیق، بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره اتانولی گیاهان پونه کوهی، بنفشه معطر، پاپیتال و سنبل ختایی بود.

باکتریها از مهم ترین و متنوعترین میکروارگانیسمها هستند و تعداد کمی از آنها در انسان، جانوران و سایر موجودات بیماریزا بوده و بدون فعالیت آنها، حیات بر روی زمین مختل میگردد. این تحقیق به بررسی اثر ضد باکتریایی لاکتوباسیل های پروبیوتیکی بر روی باکتری کلبسیلا پنومونیه می پردازد. باکتری کلبسیلاپنومونیه یک باکتری بیماریزای فرصت طلب بیهوازی اختیاری بوده که باعث ایجاد عفونت در دستگاه تنفسی و ادراری شده و عامل عفونت بیمارستانی محسوب میشود.

مواد غذایی از راه های مختلفی در معرض آلودگی میکروبی قرار می گیرد. یکی از باکتری های بیماری زا که از طریق مواد غذایی از جمله شیر خام و سبزیجات به انسان منتقل می شود، باکتری لیستریا منوسیتوژنز است. با توجه به گزارشاتی که از آلودگی های شیر و فراورده های آن به لیستریا منوسیتوژنز داریم به خصوص در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، این تحقیق به بررسی و مقایسه میزان آلودگی محصولات لبنی شهرهای ایران به باکتری لیستریا منوسیتوژنز پرداخته است.

در این مقاله با استفاده از انجام آزمایش هایی و تفسیر آن ها فاکتور ها و عوامل موثر بر تسریع و تشدید واکنش
های تخمیر بی هوازی که توسط برخی باکتری ها بی هوازی مورد بررسی قرار گرفت تا گامی به سوی تولید بیشتر
و سریع تر انرژی های نو برداشته شود. بر اثر تخمیر بی هوازی زباله های تر، بیوگاز که یک نوع سوخت زیستی است
تولید می شود و این بیوگاز شامل درصد زیادی گاز متان است.

امروزه پلاستیك ها علاوه بر استفاده روزمره در زندگی انسان ها در تولید انواع فرآورده هاي صنعتی کاربرد دارند. پلاستیك ها
از منابع غیر قابل بازیافتی نظیر نفت خام تهیه میشوند که عدم بازیافت آنها باعث ایجاد مشکلات زیست محیطی می شود.

copper-corrosion

امروزه نانوذرات، کاربرد بسیار وسیعی در زندگی یافتهاند. از نانوذرات فلزی که دارای پتانسیل ضدباکتریایی قوی هستند، میتوان به نانوذرات فلز مس اشاره کرد. نانوذرات اکسید مس دارای خواص ضدباکتریایی بوده و به وفور یافت میشود. آلودگی مواد خام، غذاهای فراوری شده و مواد غذایی کپکزده، یک مشکل ایمنی برای همه صنایع غذایی است. کپکها دستهای از قارچها هستند،

دیابت یا بیماری قند یک اختلال سوخت و سازی در بدن است. در این بیماری توانایی تولید هورمون انسولین در بدن از بین میرود یا بدن در برابر انسولین مقاوم شده و بنابراین انسولین تولیدی نمی تواند عملکرد طبیعی خود را انجام دهد. در این تحقیق اثر گیاه گیش برگ در پایین آوردن قند خون مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق گیاه گیش برگ به صورت خوشه ای یعنی به همراه برگ و گل و ساقه جمع آوری شد.

به منظور بررسی اثر ضد دیابتی دمنوش دیامورد، ۳۰ سر موش سوری نر با میانگین وزنی ۳۰ ۲۰-گرم به طور تصادفی به ۶ گروه تقسیم شدند. یک گروه به عنوان موش های سالم درنظر گرفته شد و بقیهی موشها به وسیلهی تزریق درون صفاقی داروی آلوکسان مونوهیدرات به میزان mg/kgbw 330 دیابتی شدند.

چشمهی آبگرم، به چشمهای اطاق میشود كه گرمای آب آن بالاتر از از اندازههای معمول ، دارای برخی نمکها و مواد معدنی است و گاه اثر درمانی دارد .آب از اعماق زمین سرچشه میگیرد و معمولا از شکافهای سطح زمین بیرون میآید. این چشمهها به دلیل وجود باكتریهایی كه سازگار با این محیطها هستند تولید آنزیمها، مواد شیمیایی و ضد میکروبی مختلفی میكنند كه هر كدام خواص ویژه خود را دارند و بررسی و شناسایی آنها دارای اهمیت فوقالعادهای است.

امروزه استفاده از سموم کشاورزی بسیار رایج شده است. این سموم در اغلب محصولات نفوذ کرده و سلامت مصرف کنندگان را به خطر می اندازد. در این پژوهش سعی بر این شده است تا با شناسایی باکتری های تجزیه کننده این سموم گامی موثر در جهت سلامت مردم برداشته شود. در مرحله اول لازم است باکتری دارای صفت تجزیه ی سموم شناسایی شود.

فهرست