قوانین ثبت نام در دومین کارسوق مهندسی ژنتیک

 

  1. از نظر ما تمامی دانش آموزانی که متقاضی شرکت در کارسوق مهندسی ژنتیک هستند، دانش آموزانی پویا و علاقمند به جستجو و پژوهش می باشند. پژوهشگری و پویایی دو شاخصه لازم و ضروری برای دانشمندان کوچک ایران عزیز می‌باشد. از این رو در طول کارسوق مهندسی ژنتیک ما شما را به عنوان “پویا پژوه” مخاطب خود قرار می‌دهیم.
  2. ثبت نام بایستی به صورت تیمی صورت پذیرد.
  3. شرکت در کارسوق به صورت حضوری و غیرحضوری امکان پذیر است.
  4. تیم­هایی که قصد شرکت در دوره حضوری را دارند بایستی حداقل ۴ و حداکثر ۵ عضو داشته باشند.
  5. دانش آموزان باید در سال تحصیلی ۹۸-۹۹ در پایه هشتم یا نهم مشغول به تحصیل باشند.
  6. شرکت در کارگاه های حضوری کارسوق منوط به شرکت در دوره آموزشی غیر حضوری و کسب امتیاز لازم می باشد.
فهرست