سایت جدید زیستمن
منتظر مطالب جدید باشید

سلام من
دانش آموز,پژوهشگر
هستم

همراه زیستمن بمانید
با پشتیبانان ما در ارتباط باشید

مهارت

کسب مهارت های گوناگون

پژوهش

پژوهش در بخش های مختلف علم

آموزش

یادگیری بیشتر به صورت مجازی

۰
دوره

۰
کاربر

۰
مدرس

یافته های علمی

کشاورزی

کنترل جابجایی مواد درون گیاه

محدودیت‌های پیش روي انسان و شرایط آینده جوامع بشری، افزایش بهره وری صنعت کشاورزی را اجتناب ناپذیر کرده است. به گونه‌ای که، محققان زیادی در

بیشتر »
فهرست