اطلاعیه شماره ۵

اطلاعیه شماره ۴
دی ۲۸, ۱۳۹۷
تصویرSEM از باکتری استافیلوکوک اورئوس (زرد) چسبیده به مخاط (آبی) سلول های مژه ایی اپتلیال بینی
دی ۲۸, ۱۳۹۷

تیم­های شرکت کننده در کارسوق مهندسی ژنتیک، به ویژه تیم­های غیرحضوری، که فایل پروپوزال را تاکنون دریافت نکرده­اند می­توانند این فایل را از طریق لینک زیر دانلود نمایند.

Free WordPress Themes