اطلاعیه ۱۵

فرمت تهیه پوستر مرحله نهایی دومین کارسوق ملی مهندسی ژنتیک
اطلاعیه ۱۴
مهر ۲۲, ۱۳۹۸
نخستین نمونه مینیاتوری کبد انسان به کمک مهندسی ژنتیک در آزمایشگاه شبیه سازی شد.
پرورش نخستین کبد مینیاتوری انسان
مهر ۲۴, ۱۳۹۸

به اطلاع کلیه تیم های منتخب مرحله اول داوری می رساند، لطفا پوستر های خود را براساس اطلاعات داده شده در فایل زیر آماده سازی نموده، و جهت نصب در غرفه بصورت پرینت شده همراه داشته باشند.

فرمت تهیه پوستر مرحله نهایی دومین کارسوق ملی مهندسی ژنتیک

Free WordPress Themes