اکسولوتل ( Axolotl )سمندر مکزیکی معروف به ماهی راه رونده

قارچ‌ها و تولید فرآورده‌های طبیعی در آن‌ها1
قارچ‌ها و تولید فرآورده‌های طبیعی در آن‌ها
تیر ۲۰, ۱۳۹۸
استفاده از ضایعات بادمجان و استخراج پکتین
تیر ۲۴, ۱۳۹۸
اکسولوتل ( Axolotl )سمندر مکزیکی معروف به ماهی راه رونده
اکسولوتل (Axolotl ) با نام علمی Ambystoma mexicanm سمندر مکزیکی معروف به ماهی راه رونده

اکسولوتل (Axolotl ) با نام علمی Ambystoma mexicanm سمندر مکزیکی معروف به ماهی راه رونده

سمندر مکزیکی یا اکسولوتل (Axolotl)، با نام علمی Ambystoma mexicanm، یک موجود دوزیست است که به آن “ماهی راه رونده” هم می‌گویند، زیرا شبیه یک ماهی است که پا دارد. البته این موجود شگفت انگیز، یک ماهی نیست بلکه یک نوع سمندر است و از انواع منحصر به فرد آن به شمار می‌رود. زیرا توانایی شگفتی در زمینه بازسازی اندام‌های بریده شده دارد. این جانور می‌تواند قسمت‌های آسیب‌دیده بدنش را احیا کند یا در صورت قطع شدن آن اعضاء دوباره آن را اضافه کند. او حتی می‌تواند مغز آسیب دیده‌ی خود را بازسازی کند. این قدرت عجیب در بازسازی اجزای تخریب شده، موجب بکارگیری آن در پژوهش‌های علمی و پزشکی است. سمندر مکزیکی خویشاوندی نزدیکی با سمندر دارد. سمندر در خشکی زندگی می‌کند ولی سمندر مکزیکی به آب وابسته است. هر دوی آن‌ها شش دارند ولی بیشتر از روش آبشش تنفس می‌کنند.

مرحله لاروی اکسولوتل

مرحله لاروی اکسولوتل

Free WordPress Themes