باتری‌های کوچک و پیشرفت‌های بزرگ در علم پزشکی

تمدید شد
اطلاعیه شماره ۱۱
تیر ۱۶, ۱۳۹۸
ماهی فایتر هافمون یا ماه نیمه ( Half Moon Betta )
ماهی فایتر هافمون یا ماه نیمه ( Half Moon Betta )
تیر ۲۰, ۱۳۹۸
باتری‌های کوچک و پیشرفت‌های بزرگ در علم پزشکی
نمای شماتیک از نانو سیم‌های هادی الکتریسیته در ژئوباکتر(Geobacter)

نمای شماتیک از نانو سیم‌های هادی الکتریسیته در ژئوباکتر(Geobacter)

دانشمندان باکتری‌های عجیبی را یافتند که می توانند جریان الکتریکی را هدایت کنند. این باکتری‌ها در خاک و رسوبات زندگی می‌کنند. به عقیده‌ی آن‌ها، چنین ساختار‌های بیولوژیکی تا کنون هرگز در طبیعت دیده نشده است. محققان بر این باور بودندکه باکتری موسوم به  Geobacter sulfurreducens، جریان الکتریکی را از طریق ضمایم مو مانندی که پیلی (Pili) نامیده می‌شوند، هدایت می‌کند. اما، بررسی‌های انجام گرفته در این ساختار به کمک میکروسکوپ الکترونی ( Cryo – electron microscopy ) نمایانگر یک پوشش پروتئینی است که مولکول‌های حاوی فلز را احاطه کرده‌است. از این رو، شباهت عجیبی به سیم‌های رسانای الکتریکی دارد در حالی که این نانو سیم ۱۰۰۰۰۰ بار کوچکتر از پهنای یک تار موی انسان است.

این ساختار کوچک اما منظم می‌تواند برای هر چیزی فوق العاده مفید باشد. از جمله، بهره برداری از قدرت بیوانرژی، تمیزکردن آلودگی‌‌ها و ایجاد حسگر‌های بیولوژیکی، لذا این اکتشاف را می‌توان به عنوان پلی بین الکترونیک و سلول‌های زنده دانست. تمام دستگاه‌های پزشکی که در درون بدن تعبیه شده‌اند، در حقیقت به نوعی به بافت متصل هستند.

مثل پیس میکر‌های دارای لید ( باتری‌های قلبی دارای سیم ).

این یافته می‌تواند منجر به برنامه‌هایی شود که قادرند دستگاه‌هایی در ابعاد بسیار کوچک توسط فیلامنت‌های پروتئینی را به بافت متصل کنند. اکنون ما می‌توانیم کوچک شدن ابعاد بسیاری از دستگاه‌های الکترونی تولید شده توسط باکتری را تصور کنیم که، بسیار شگفت انگیز است. لذا، کشف این ساختار ویژه پیشرفت بزرگی در ارتباط کارآمدتر علم الکترونیک و زیست شناسی محسوب می‌شود.

Free WordPress Themes