تصویر میکروسکوپی از باکتری سالمونلا

اردک ماندارین
اسفند ۱۹, ۱۳۹۷
تصويري از پرچم گياه خردل با بزرگنمايي ۲۰ برابر
اسفند ۱۹, ۱۳۹۷

سالمونلا باکتری باسیل گرم منفی است که می‌تواند در روده حیوان و انسان زندگی و رشد کند و زمینه مسمویت غذایی و بیماري هاي مختـلـف و گـاهـاً خطرناکی از جمله تب روده (حصبه و شبه حصبه) ، عـفـونـت خون را به وجود ‌آورد. غذاهای خام با منشا حیوانی، گوشت، مرغ، شیر و لبنیات، تخم‌مرغ و غذاهای دریایی می‌توانند آلوده به باکتری سالمونلا باشند. همچنین برخی میوه‌ها و سبزیجات ممکن است این باکتری را داشته باشند. پخت مناسب مواد غذایی از بین رفتن باکتری سالمونلا را سبب می‌شود.

سالمونلاها از طریق آب و غذای آلوده وارد دستگاه گوارش می‌شوند و به سطح سلول‌های اپیتلیوم مخاط روده متصل می‌گردند. سپس در واکوئل‌های درون این سلول‌ها وارد می‌شوند. اما گاهی نیز میان اتصالات میان سلولی وارد می‌گردند. باکتری‌ها در محل ورود تکثیر می‌شوند و به دلیل برخی توانایی هایشان به گردش خون وارد می‌شوند و در تمام قسمت‌های بدن منتشر می‌شوند.

Free WordPress Themes