تصویر میکروسکوپی از دیاتوم‌ها (Diatoms)

تولید آنتی بیوتیک از جلبک دریایی
تیر ۱۲, ۱۳۹۸
گیاه زلف پیر ( ( Senecio vulgari
گیاه زلف پیر (Senecio vulgari)
تیر ۱۳, ۱۳۹۸
تصویر میکروسکوپی از دیاتوم‌ها (Diatoms)
تصویر میکروسکوپی از دیاتوم‌ها (Diatoms)، گروهی از آغازیان که فتواتوتروف هستند.

تصویر میکروسکوپی از دیاتوم‌ها (Diatoms)، گروهی از آغازیان که فتواتوتروف هستند.

دیاتوم‌ها (Diatoms) گروهی از آغازیان هستند که اتوتروف‌اند و دارای کلروپلاست می‌باشند لذا، به آن‌ها فتواتوتروف اتلاق می‌شود. این گروه از موجودات دارای دو پوسته‌ی بزرگ و کوچک‌اند که یکی از دیگری شعاع بیشتری دارد و پوسته‌ی کوچک‌تر در داخل پوسته‌ی بزرگتر جای‌ می‌گیرد. دیاتوم‌ها روی مواد شیمیایی که از منفذ پوست آن‌ها ترشح می‌شود سر می‌خورند و حرکت می‌کنند. دیاتوم‌‌ها دیپلوئید(n2 ) هستند و در هنگام تولید مثل غیرجنسی، دو پوسته‌ی آن‌ها از هم جدا می‌شوند و هرکدام به‌ صورت جانداری مستقل به حیات خود ادامه می‌دهند و پوسته‌ی مکملی برای خود می‌سازند. پوسته‌ی دیاتومه ‌ها اغلب تزیینات خاصی دارند و از جنس سیلیس است. پوسته‌ی خالی نوعی سنگ سیلیسی را تشکیل می‌دهد که از نظر اقتصادی با ارزش است و برای ساخت سنگ سمباده بکار‌می‌رود.

 

Free WordPress Themes