تصویر میکروسکپی از تخم ‌های پروانه Common Mestra

ریزآرایه ی DNA (DNA microarray)
ریزآرایه ی DNA (DNA microarray)
خرداد ۳۰, ۱۳۹۸
ماهی زبرا و حل اسرار بیماری‌های مغزی ژنتیکی
تیر ۱, ۱۳۹۸
تصویر میکروسکپی از تخم ‌های پروانه Common Mestra
تصویر گرفته شده توسط میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی لنز شئ  7.5 x

تصویر گرفته شده توسط میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی لنز شئ ۷٫۵ x

تصوصری میکروسکپی از تخم ‌های پروانه (Common Mestra (Mestra amymone))، پروانه‌ای از تیره فرچه پایان  ((Nymphalidea متعلق به زیرخانواده فرچه پایان استوایی(  Biblidinea) که برروی برگ گیاه (Tragia) قرارگرفته است.

به طورکلی، پروانه‌ها دارای چهار مرحله در زندگی شان هستند: مرحله‌ی اول، تخم است که پروانه‌ی بالغ تخم گذاری می‌کند. مرحله‌ی دوم که تبدیل به لارو یا کرم می‌شود و در این مرحله، مقدار زیادی برگ می‌خورد تا خود را برای مرحله‌بعد آماده کند. مرحله‌سوم، شفیره است که کرم تاری به نام پیله به دور خود می‌بافد و مدتی در آن بدون هیچ غذایی زندگی می‌کند. مرحله‌ی چهارم که پروانه است و جانور بالغ که دارای بال است از پیله بیرون می‌آید.

Free WordPress Themes