تصویرSEM از باکتری استافیلوکوک اورئوس (زرد) چسبیده به مخاط (آبی) سلول های مژه ایی اپتلیال بینی

اطلاعیه شماره ۵
دی ۲۸, ۱۳۹۷
تصویر میکروسکوپ الکترونی باکتری اشرشیا کلی
دی ۲۸, ۱۳۹۷

استافیلوکوک اورئوس  (Staphylococcus aureus)، کوکسی گرم مثبت و بی‌هوازی اختیاری است که ممکن است به شکل فلور عادی پوست یا بینی وجود داشته باشد و ممکن است ایجاد بیماری نماید.  این باکتری به دلیل تولید رنگدانه طلایی کارتنوئیدی به نام استافیلوزانتین (staphyloxanthin)، کلنی‌های زرد رنگی را ایجاد می‌نماید. این پیگمان (رنگدانه) در بیماری‌زایی نقش دارد زیرا به عنوان ماده آنتی اکسیدان عمل کرده و موجب در امان ماندن باکتری در برابر رادیکال‌های آزاد اکسیژن که توسط سیستم ایمنی (گلبول‌های سفید) میزبان برای کشتن باکتری‌ها تولید می‌شوند، میگردد.

استافیلوکوک اورئوس، گستره وسیعی از عفونت‌ها از عفونت‌های ساده پوستی (مانند جوشدانه،  گل مژه و آبسه) گرفته تا بیماری‌هایی مانند پنومونی و مننژیت را ایجاد می‌نماید. استافیلوکوک اورئوس به عنوان یکی از ۵ عامل شایع ایجادکننده عفونت‌های بیمارستانی به ویژه عفونت‌های زخم پس از جراحی است.

Free WordPress Themes