دانه گرده گیاه ارکیده

مگس سفید
مگس سفید
آبان ۲۸, ۱۳۹۶
میکروارگانیسم های یک قطره از آب دریا
میکروارگانیسم های یک قطره از آب دریا
آبان ۲۸, ۱۳۹۶
دانه گرده گیاه ارکیده

تصویر میکروسکوپ الکترونی از دانه گرده گیاه ارکیده بزرگنمایی 12X

 

 

Free WordPress Themes