ساخت گره های لنفاوی مصنوعی برای مبارزه با سرطان

انجام محاسبات پیچیده ریاضی توسط گیاهان
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۸
تولید نخستین بطری‌های پلاستیکی صددرصد بازیافتی
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۸

دانشمندان با مطالعه برروی موش‌ها، موفق به تهیه بستری از یک پلیمر ژل مانند شدند که مشابه گره‌های لنفاوی در بدن انسان عمل می‌کند. این ژل اختصاصی، به طور موفقیت آمیزی سلول‌های T سیستم ایمنی را که به وفور در گره‌های‌‌لنفاوی بدن یافت می‌شوند با افزودن دو نوع سیگنال تحریک و فعال می‌کند. از این رو، سلول‌های T تنها در طی مدت هفت روز از تعداد اندکی سلول به حدود ۱۵۰۰۰۰ سلول رسیدند. در صورتی که با انجام روش‌های معمول در طی مدت مشابه تنها قادر به کشت ۲۰۰۰۰ سلول بودند. این دستاورد گامی موثر در جهت تولید گره‌های‌لنفاوی مصنوعی برای درمان مبتنی بر ایمونولوژی در سرطان برداشته است.

Free WordPress Themes