سیانوباکتری‌ها(‌ Cyanobacteria )

مورچه خورک پوزه کوتاه یا اکیدنه (Tachyglossus aculeatus) از حشراتی همچون مورچه تغذیه می‌کند. از طرفی اکیدنای پوزه بلند با ردیابی سیگنال‌های الکتریکی در تاریکی شب به دنبال غذا می‌گردد. کرم خاکی، هزارپا و سایر موجودات بی‌مهره غذای آن را تشکیل می‌دهند.
مورچه خورک پوزه کوتاه یا اکیدنه ( Tachyglossus aculeatus)
مهر ۱۱, ۱۳۹۸
اطلاعیه ۱۳
مهر ۱۳, ۱۳۹۸
سیانوباکتری‌ها(‌ Cyanobacteria )

سیانوباکتری‌ها(‌ Cyanobacteria )

سیانوباکتری‌ها(‌ Cyanobacteria )

سیانوباکتری‌ها(‌ Cyanobacteria )

سیانوباکتری‌ها به عنوان جلبک‌های فیروزه‌ای، باکتری‌های فیروزه‌ای یا سیانوفیت‌ها شناخته شده‌اند. سیانوباکتری‌ها را بیشتر در اقیانوس‌ها می‌توان یافت اما، آن‌ها در آب‌های شیرین دریاچه‌ها و نیز در مناطق خشک و لم یزرع هم رشد می‌کنند. در واقع می‌توان گفت،آن‌ها در هر جایی که تصور کنید دیده می‌شوند. تعداد کمی از گونه‌های این جلبک در داخل گلسنگ‌ها، گیاهان، انواع تک‌یاخته ها و اسفنج‌ها رشد می‌کنند و به میزبان خود، انرژی می‌رسانند.سیانوباکتری‌ها اتوتروف بوده و برای تولید مواد‌ غذایی نیاز به نور و آب دارند. آن‌ها بی‌هوازی هستند و نیازی به اکسیژن ندارند. در زمان پیدایش این باکتری‌ها اکسیژن در جو زمین وجود نداشت. آن‌ها دارای کلرفیل a هستند و فتوسنتز می‌کنند. اغلب آن‌ها متحرکند. سیانوباکتری‌ها قدیمی‌ترین پروکاریوت‌های فتوسنتز کننده‌ی روی کره‌ی زمین هستند. این میکروارگانیسم‌ها به طور گسترده‌ای در خاک‌های طبیعی، آب‌های شیرین و زیستگاه‌های دریایی توزیع شده‌اند. لذا، دارای تنوع مورفولوژیکی قابل ملاحظه‌ای می‌باشند. تاریخچه تکاملی طولانی این میکروارگانیسم‌ها به نحوی برجسته، گواهی بر موفقیت سیانوباکتری‌ها برای زنده ماندن در زیستگاه‌های متعدد و قدرت تحمل اکولوژیکی بالای آن‌ها می‌باشد. به علاوه، سیانوباکتری‌ها با یک قدرت تحمل اکولوژیکی بالا با دما، نور، شوری، رطوبت، شرایط قلیایی توسعه یافته‌اند و دارای بسیاری از خصوصیات و سازگاری‌هایی می‌باشند که توزیع گسترده و موفقیت آن‌ها در بقاء را توجیه می‌کند.

Free WordPress Themes