قطار علمی به ایستگاه نخست رسید

استفاده از DNA به عنوان ابزار ذخیره اطلاعات
شهریور ۲۰, ۱۳۹۸
تدپل ( Tadpole )
شهریور ۲۴, ۱۳۹۸

نخستین رویداد علمی جذاب و پرنشاط قطار علمی برگزار گردید. در این رویداد که به میزبانی مدرسه دوره اول فرزانگان ۵ تهران برگزار شد، دانش آموزان با واگن های مختلف این قطار آشنا شدند. این قطار علمی دارای ۵ واگن شیمی و زندگی، شیمی و سرعت، استخراج مولکول حیات، بانک های زیستی و سلول بنیادی است که دانش آموزان با ورود به هر واگن با آنها آشنا می شوند.

Free WordPress Themes