لامپ جلبکی

سلول-های-بنیادی
استفاده از سلولهای بنیادی برای افزایش بقاء پیوند کلیه
آبان ۲۸, ۱۳۹۶
thylacine
پروتئین های با ارزش شیطان تاسمانی
آبان ۲۸, ۱۳۹۶

💡طرح لامپ جلبکی که توسط یک طراح مجارستانی ارائه شده است، سیستم نسبتا بزرگ کشت جلبکی را در مقیاس بسیار کوچک و در قالب یک لامپ عرضه کرده است که برای روشنایی دادن به محیط، به منبع انرژی برق خارجی نیاز ندارد.

💡در این طرح، لامپ جلبکی AlgaeBulb شبیه یک پوسته دراز تخم مرغ است که یک مکان مناسب برای فعالیت و رشد این میکروارگانیسم ایجاد می‌کند؛ با استفاده از یک پمپ هوای کوچک، مخزن و مواد آبگریز، برق مورد نیاز برای روشن کردن لامپ LED‌ تأمین می‌شود.

Free WordPress Themes