مار کور

تصویری از سطح زبان گربه
آذر ۹, ۱۳۹۶
تصویر میکروسکوپی از جنین انسان
آذر ۹, ۱۳۹۶

                                                                     مار کور

این مار ها به سختی می بینند و حرکتشان شبیه کرم هاست با این تفاوت که مارها پولک و ستون مهره دارند. محل زندگیشان جزیره ماداگاسکار است اما در هر شرایطی میتوانند زندگی کنند.

Free WordPress Themes