مگس سفید

Clathrus archeri
Clathrus archeri
آبان ۲۸, ۱۳۹۶
دانه گرده گیاه ارکیده
دانه گرده گیاه ارکیده
آبان ۲۸, ۱۳۹۶
مگس سفید

تصویر زیر مربوط به مگس سفید(از خانواده ی Aleyrodidae) است که چند کنه به پاهای آن چسبیده اند.

Free WordPress Themes