واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)

استخراج dna
استخراج DNA به روش ساده
آبان ۲۸, ۱۳۹۶
الکتروفورز
الکتروفورز
آبان ۲۸, ۱۳۹۶
pcr

واکنش_زنجیره_ای_پلیمراز و یا به اختصار PCR تکنیکی است که با استفاده از آن می توانیم بخشی از توالی DNA را تکثیر کنیم.

این واکنش دارای ۳ مرحله است که چندین با تکرار می شود و در هر بار تکثیر تعداد قطعه مورد نظر به صورت لگاریتمی افزایش می یابد این تکثیر تا زمانی که مواد مورد نیاز برای تکثیر وجود دارند قادر به انجام است و با تمام شدن مواد مورد نیاز تکثیر پایان می پذیرد:

 

مراحل PCR :

۱📌واسرشت کردن (Denaturation):  در این مرحله دمای واکنش تا ۹۵ درجه سانتیگراد بالا رفته که باعث تغییر ماهیت مولکول DNA شده و در نتیجه دو رشته DNA از یکدیگر باز و مولکول DNA به صورت تک رشته ای در می آید.

۲📌اتصال آغازگرها به توالی DNA مکمل خود (anneling): آغازگر و یا پرایمر توالی کوچکی ( ۱۸ تا ۲۲ نوکلئوتیدی) از جنس DNA است که مکمل ابتدا و انتهای محدوده ای که می خواهیم تکثیر کنیم میباشد. در مرحله anneling این آغازگرها به مکانهای مکمل خود می چسبند. این فرآیند معمولا در دمای ۵۵-۶۵ انجام می گیرد.

۳📌طویل شدن (extension): که در این مرحله آنزیم DNA_پلیمراز قطعه مابین دو آغازگر را با نوکلئوتیدها پر می کنند و در نتیجه در پایان هر مرحله هر رشته DNA تبدیل به دو رشته می شود.

pcr

Free WordPress Themes