کپک لجن زرد درحال رشد در یک ظرف حاوی کاغذ مرطوب

زیست تخریب پذیری(Biodegradation )

زیست تخریب­پذیری به معنای تجزیه­ی مواد توسط باکتری­ها، قارچ­ها یا دیگر ابزار­های بیولوژیکی است. مفهوم زیست تخریب­پذیری از مواد کودپذیر (قابل کمپوست شدن) متمایز است،

مطالعه بیشتر
فهرست