پروتئین های با ارزش شیطان تاسمانی

لامپ جلبکی
آبان ۲۸, ۱۳۹۶
شیطان تاسمانی
شیطان تاسمانی
آبان ۲۸, ۱۳۹۶
thylacine

🐕محققان استرالیایی در شیر شیطان تاسمانی پروتئین‌های با ارزشی را کشف کرده‌اند که می‌توانند باکتری‌های بسیار مقاوم را نیز از بین ببرند.

🐕 این جانوران به این پروتئین‌ها نیاز دارند، چرا که کیسه‌ای که در آن نوزادان این گونه پرورش می‌یابند پر از باکتری‌های گوناگون است.

🐕برای امکان استفاده از این پروتئین برای انسان نیاز به تحقیقات تکمیلی دارد.

Free WordPress Themes