چشم‌های عروسک( Actaea pachypoda )

گل‌های زیبا و عجیب گیاه دست شیطان که درفصل بهار وتابستان شکوفا می‌شوند.
دست شیطان ( Chiranthodendron pentadactylon )
دی ۱۰, ۱۳۹۸
نوعی اسپری فوق‌داغ و جوشان به نام بنزوکینون (benzoquinone ) از ترکیب دو ماده شیمیایی در یک محفظه انفجار محفاظت‌شده در بدن سوسک تولید می‌شود. این واکنش شیمیایی، همزمان فشار موردنیاز را برای افشاندن اسپری بر روی یک شکارچی دشمن فراهم می‌کند.
سوسک بمب افکن ( Bombardier Beetle)
دی ۲۳, ۱۳۹۸
گیاه گلدار چشم‌های عروسک ( Actaea pachypoda )، میوه‌ی‌ آن دارای سم cardiogenic است كه باعث آرام بخشی فوری روی ماهیچه قلب می‌شود لذا،خوردن آن منجر به كند شدن ضربان قلب و مرگ می‌شود.

گیاه گلدار چشم‌های عروسک ( Actaea pachypoda )، میوه‌ی‌ آن دارای سم cardiogenic است كه باعث آرام بخشی فوری روی ماهیچه قلب می‌شود لذا،خوردن آن منجر به كند شدن ضربان قلب و مرگ می‌شود.

گیاه گلدار چشم‌های عروسک ( Actaea pachypoda )، گونه‌ای از گیاهان گلدار در جنس  Actaeaاز خانواده‌ی Ranunculaceae است. این گیاه بومی شرق آمریکای شمالی است.گل‌های سفید این گیاه در فصل بهار به صورت متراکم در راسی به طول ۱۰ سانتی متر می رویند اما، بارزترین مشخصه‌ی این گیاه میوه‌های آن هستند که فرمی عجیب دارند. میوه‌ها ظاهری ترسناک شبیه کله‌ی مار یا چشم های از حدقه بیرون زده دارند و حتی به آن چشم‌های عروسک نیز گفته می‌شود. برخی، آن‌ها را به توت سفیدی به قطر یک سانتی‌متر همراه با لکه‌ی چشمی سیاه رنگ تشبیه کرده‌اند. از این رو، با نام‌های Actaea pachypoda و White Baneberry نیز شناخته می‌شوند. این میوه‌ها بسیار سمی بوده و حتی حیوانات نیز از آن‌ها دوری می‌کنند.

Free WordPress Themes