کلنی باکتری‌های پسودوموناس ایروژینوزا ( Pseudomonas aeruginosa )

کارخانه‌های باکتریایی و تولید تارعنکبوت برای ماموریت‌های فضایی‌
کارخانه‌های باکتریایی و تولید تارعنکبوت برای ماموریت‌های فضایی‌
مرداد ۱, ۱۳۹۸
نشانگر زیستی (پزشکی) Biomarker (medicine)
نشانگر زیستی (پزشکی) (Biomarker (medicine
مرداد ۱۵, ۱۳۹۸
تصویر میکروسکوپی از بیوفیلم یا کلنی باکتری‌های خطرناک پسودوموناس ایروژینوزا
تصویر میکروسکوپی از بیوفیلم یا کلنی باکتری‌های خطرناک پسودوموناس ایروژینوزا  ( Pseudomonas aeruginosa )

تصویر میکروسکوپی از بیوفیلم یا کلنی باکتری‌های خطرناک پسودوموناس ایروژینوزا
( Pseudomonas aeruginosa )

در طبیعت باکتری‌ها به دوشکل پلانکتونیک و بیوفیلم یافت می‌شوند. بیوفیلم‌های باکتریایی، تجمعات پیچیده‌ی باکتری‌ها هستند که در یک پوشش گلیکوکالیکس محصور شده و به سطوح مخاطی می‌چسبند. تشکیل بیوفیلم در گونه‌های مختلف باکتری‌ها از جمله پسودوموناس ایروژینوزا مشاهده شده است. تشکیل بیوفیلم‌های پسودوموناسی در راه‌های هوایی بیماران سیستیک فیبروزیس، پنومونی همراه با ونتیلاتور و بیماران ریوی مزمن، یکی از عوامل مهم در طولانی شدن دوره درمان، تشدید علائم بالینی و حتی مرگ بیماران می‌باشد. مهمترین خاصیت متمایز بیوفیلم‌ها تفاوت در رشد آن‌ها می‌باشد که سبب مقاومت دارویی و نیاز به درمان متفاوت و روش‌های متمایز شناسایی بیوفیلم‌ها می‌گردد. این توده‌ها مانند اسپور باکتری‌ها به آنتی بیوتیک ‌ها مقاوم بوده به طوری‌که، مقاومت بیوفیلم نسبت به آنتی بیوتیک‌ها هزار برابر پلانکتونیک است. این بیو‌فیلم در مدت حدودا یک هفته توسعه یافته است و ابعاد آن به اندازه یک سکه ده سنتی آمریکایی است.

Free WordPress Themes