گیاه زلف پیر (Senecio vulgari)

تصویر میکروسکوپی از دیاتوم‌ها (Diatoms)
تصویر میکروسکوپی از دیاتوم‌ها (Diatoms)
تیر ۱۲, ۱۳۹۸
تعیین فنوتیپِ DNA DNA phenotyping
تیر ۱۴, ۱۳۹۸
گیاه زلف پیر ( ( Senecio vulgari
تصویر گیاهی یکساله معروف به پیرگیاه یا زلف پیر با نام علمی Senecio vulgari

تصویر گیاهی یکساله معروف به پیرگیاه یا زلف پیر با نام علمی Senecio vulgari

پیرگیاه یا زلف پیر با نام علمی Senecio vulgari گیاهی یکساله از خانواده آستراسه  (Asteraceae) است که تکثیر آن از طریق دانه می‌باشد. ارتفاع این گیاه به ۱۰ تا ۶۰ سانتیمتر می‌رسد. ساقه‌های آن دارای انشعاب یا منفرد،کرکدار و برگ‌های آن به رنگ سبز روشن ‌و به طور جزئی متمایل به قرمز می‌باشد. برگ‌های آن در بخش‌های فوقانی گیاه بدون دمبرگ و در بخش‌های پایینی دارای دمبرگ کوتاه وکلفت هستند. زمان گلدهی این گیاه فروردین می‌باشد و بذر‌‌ها در صورت قرار گرفتن در عمق یک و نیم تا دو سانتیمتری خاک شروع به جوانه‌زنی می‌کنند رشد این گیاه بسیار سریع بوده و از گلبرگ‌های زرد رنگش عصاره‌ای بدست می‌‌آید که در از بین بردن بیماری‌های انگلی دستگاه گوارش موثر است.

 

Free WordPress Themes