یوزگربه یا سروال (Serval)

سلولهای سرطانی در نایژه انسان
آذر ۱۰, ۱۳۹۶
بیومیمتیک (Biomimetics)
آذر ۱۱, ۱۳۹۶

یوزگربه یا سروال (Serval)

این گربه وحشی در آفریقا یافت می‌شود. گوش‌های بزرگ سروال در میان گربه‌سانان منحصر به‌ فرد است. فصل زادآوری خاصی ندارند و در حال حاضر جمعیت آنها رو به کاهش است.

Free WordPress Themes