میکروارگانیسم ها

مرداد ۱, ۱۳۹۸
تصویر میکروسکوپی از بیوفیلم یا کلنی باکتری‌های خطرناک پسودوموناس ایروژینوزا

کلنی باکتری‌های پسودوموناس ایروژینوزا ( Pseudomonas aeruginosa )

در طبیعت باکتری‌ها به دوشکل پلانکتونیک و بیوفیلم یافت می‌شوند. بیوفیلم‌های باکتریایی، تجمعات پیچیده‌ی باکتری‌ها هستند که در یک پوشش گلیکوکالیکس محصور شده و به سطوح […]
آبان ۲۸, ۱۳۹۶
Clathrus archeri

Clathrus archeri

Clathrus archeri یا قارچ سیگار شیطان, قارچ ستاره ای شکل است. این قارچ دارای رنگ قهوه ای بوده و در هنگام رها کردن هاگ های خود […]
Free WordPress Themes