میکروارگانیسم ها

آبان ۲۸, ۱۳۹۶
Clathrus archeri

Clathrus archeri

Clathrus archeri یا قارچ سیگار شیطان, قارچ ستاره ای شکل است. این قارچ دارای رنگ قهوه ای بوده و در هنگام رها کردن هاگ های خود […]
Free WordPress Themes