میکروارگانیسم ها

شهریور ۹, ۱۳۹۸

کلبسیلا ( Klebsiella )

کلبسیلا (  Klebsiella)، نام یک سرده از تیره انتروباکتریاسه است. کلبسیلا را در هر جایی از طبیعت ( آب، خاک، گیاهان، حشرات و سایر حیوانات و […]
تیر ۱۲, ۱۳۹۸
تصویر میکروسکوپی از دیاتوم‌ها (Diatoms)

تصویر میکروسکوپی از دیاتوم‌ها (Diatoms)

دیاتوم‌ها (Diatoms) گروهی از آغازیان هستند که اتوتروف‌اند و دارای کلروپلاست می‌باشند لذا، به آن‌ها فتواتوتروف اتلاق می‌شود. این گروه از موجودات دارای دو پوسته‌ی بزرگ […]
خرداد ۳۰, ۱۳۹۸
باکتری کلستریدیوم دیفیسیل

باکتری کلستریدیوم دیفیسیل

کلستریدیوم دیفیسیل (Clostridium difficile) یک باکتری اسپوردار بی‌هوازی گرم مثبت است. این میکروارگانیسم هم به صورت فعال و هم به شکل اسپور یافت می‌شود. اسپور‌ها به […]
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸

آگروباکتریوم تومیفاسینس

تصویری از آگروباکترویوم تومیفاسینس اطراف روزنه و روی سطح برگ گیاه تنباکو . آگروباکتریوم نوعی باکتری گرم منفی است که به دلیل توانایی انتقال افقی ژن […]
اسفند ۱۹, ۱۳۹۷

تصویر میکروسکوپی از باکتری سالمونلا

سالمونلا باکتری باسیل گرم منفی است که می‌تواند در روده حیوان و انسان زندگی و رشد کند و زمینه مسمویت غذایی و بیماري هاي مختـلـف و گـاهـاً خطرناکی از جمله […]
بهمن ۸, ۱۳۹۷

هم یوغی در باکتری ها

تصویر میکروسکوپ الکترونی هم یوغی بین یک با کتری اشرشیا کولی (Escherichia coli) با دو باکتری دیگر را نشان می دهد. ارتباط بین باکتری ها با […]
بهمن ۸, ۱۳۹۷

تصویر میکروسکپی از باکتری های روده

روده‌ی انسان، جایگاه بیش از صد‌ها نوع باکتری است که تعداد آنها به بیش از ۱۰۰ تریلیون می رسد.  به مجموعه میکروارگانیزم هایی همچون باکتری ها […]
بهمن ۱, ۱۳۹۷

تصویر میکروسکوپ الکترونی از باکتری کلبسیلا پنومونیه در موش

تصویر میکروسکوپ الکترونی از باکتری کلبسیلا پنومونیه در موش, این باکتری گرم منفی، غیرمتحرک، دارای کپسول، استوانه ای شکل و بیماریزا است.
دی ۲۸, ۱۳۹۷

تصویر میکروسکوپ الکترونی باکتری اشرشیا کلی

تصویر میکروسکوپ الکترونی باکتری اشرشیا کلی تیمار شده با آنتی­بیوتیک آموکسی سیلین و اثرات این آنتی­بیوتیک روی سلول باکتری. بزرگنمایی  ۷۰۰۰X
Free WordPress Themes