واژه ها

مرداد ۱۵, ۱۳۹۸
نشانگر زیستی (پزشکی) Biomarker (medicine)

نشانگر زیستی (پزشکی) (Biomarker (medicine

یک نشانگر زیستی در حوزه پزشکی، شاخصی قابل اندازه گیری برای تشخیص وجود یک بیماری است که گاهی شدت بیماری را نیز نشان می دهد. به […]
تیر ۱۴, ۱۳۹۸

تعیین فنوتیپِ DNA DNA phenotyping

DNA فنوتایپینگ (تعیین فنوتیپ  DNA)، روند پیش­ بینی فنوتیپ یک ارگانیسم با استفاده از اطلاعات ژنتیکی جمع آوری شده از ژنوتیپ یا توالی DNA است. این […]
خرداد ۳۰, ۱۳۹۸
ریزآرایه ی DNA (DNA microarray)

ریزآرایه ی DNA (DNA microarray)

ژن های جانداران در بدن آنها رونویسی و پیرایش (splice) می شوند تا از روی آن یک رونوشت mRNA بالغ ایجاد شود. به این حالت گفته […]
خرداد ۲۴, ۱۳۹۸

دی‌ان‌ای لیگاز (DNA ligase)

دی‌ ان ای لیگاز، نوع خاصی از آنزیم لیگاز است که اتصال رشته­های DNA به یکدیگر را توسط کاتالیز پیوند فسفو­دی­استر، تسهیل می­کند. این آنزیم در […]
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۸
کپک لجن زرد درحال رشد در یک ظرف حاوی کاغذ مرطوب

زیست تخریب پذیری(Biodegradation )

زیست تخریب­پذیری به معنای تجزیه­ی مواد توسط باکتری­ها، قارچ­ها یا دیگر ابزار­های بیولوژیکی است. مفهوم زیست تخریب­پذیری از مواد کودپذیر (قابل کمپوست شدن) متمایز است، اگرچه […]
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۸
آگرواینفیلتراسیون از طریق تزریق مستقیم آگروباکتریوم به گیاه

آگرواینفیلتراسیون (Agroinfiltration)

آگرواینفیلتراسیون(Agroinfiltration) یا نفوذ در گیاه یک روش در زیست­شناسی گیاهی و به تازگی در بیوتکنولوژی گیاهی است که در آن بیان ژن­ها در یک گیاه و […]
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۸
گال های القا شده توسط باکتری آگروباکتریوم در گیاه

آگروباکتریوم (Agrobacterium)

آگروباکتریوم نوعی باکتری گرم منفی است که توسطH. J. Conn  شناسایی شد. آگروباکتریوم تومیفاسینس (Agrobacteriu tumefaciens) گونه ای از این جنس است که مورد مطالعه بیشتری […]
بهمن ۸, ۱۳۹۷

توالی یابی دی ان ای (Sequencing DNA)

توالی­یابی DNA فرایندی برای تعیین دقیق ترتیب نوکلئوتیدهای درون مولکول DNA می­باشد. توالی­یابی شامل هر روش یا فن­آوری ای است که ترتیب چهار باز آدنین، گوانین، […]
بهمن ۸, ۱۳۹۷

هم یوغی باکتریایی (Bacterial conjugation)

هم­یوغی باکتریایی (Bacterial conjugation) به فرایند انتقال ماده ژنتیک میان سلول‌های باکتریایی، از طریق تماس مستقیم سلول به سلول و یا ایجاد ارتباط پل مانند میان […]
Free WordPress Themes