آگارز

آذر ۸, ۱۳۹۶

آگار و کاربردهای آن

آگار و کاربردهای آن آگار یک ماده ژله مانند است که از انواع خاصی از جلبک ها بدست می آید۱. این ماده از پلی ساکارید آگارز […]
Free WordPress Themes