الکتروفورز

آبان ۲۸, ۱۳۹۶
الکتروفورز

الکتروفورز

تا کنون موفق به استخراج DNA و انجام PCR شدیم. محصول PCR و DNA شفاف هستند و باید راهی باشد تا  آنها را مشاهده کنیم. الکتروفورز […]
Free WordPress Themes