توالی ژن

آذر ۸, ۱۳۹۶

بیوانفورماتیک (Bioinformatics)

بیوانفورماتیک (Bioinformatics) بیوانفورماتیک یک دانش بین رشته ای است که شامل روشها و نرم ­افزارهایی برای فهم اطلاعات زیستی است. بیوانفورماتیک به عنوان یک دانش بین […]
Free WordPress Themes