دانشگاه علوم پزشکی hahk

تیر ۱۶, ۱۳۹۸
باتری‌های کوچک و پیشرفت‌های بزرگ در علم پزشکی

باتری‌های کوچک و پیشرفت‌های بزرگ در علم پزشکی

دانشمندان باکتری‌های عجیبی را یافتند که می توانند جریان الکتریکی را هدایت کنند. این باکتری‌ها در خاک و رسوبات زندگی می‌کنند. به عقیده‌ی آن‌ها، چنین ساختار‌های […]
Free WordPress Themes