شیستوزوما نر

شهریور ۲۰, ۱۳۹۸

کپلک خون یا شیستوزوما ( Schistosoma )

کپلک خون با نام علمی شیستوزوما)  ( Schistosoma یک سرده از رده دوکامیان است. این جانداران، از خون تغذیه می کنند و طی گوارش خون، هموزویین […]
Free WordPress Themes