ژنوم باکتری

خرداد ۲۲, ۱۳۹۸
ساخت نخستین ژنوم باکتریایی با استفاده از الگوریتم کامپیوتری

ساخت نخستین ژنوم باکتریایی با استفاده از الگوریتم کامپیوتری

دانشمندان به روش جدیدی دست یافتند که به موجب آن تولید مولکول‌های بزرگ DNA که محتوی صد‌ها ژن هستند را ساده می‌کند. با استفاده از این […]
Free WordPress Themes