human flea body wash

تیر ۹, ۱۳۹۸
تصویر میکروسکوپی از کک انسانHuman flea (Pulex irritans)

تصویر میکروسکوپی از کک انسان (Human flea (Pulex irritans

کک‌ها حشرات بدون بال، خونخوار، بسیار ریز و از راسته‌ی لوله‌بالان هستند که کمتر از۴ میلی‌متر طول دارند. این موجودات بیشتر از پستانداران و گاهی از […]
Free WordPress Themes