human flea medicine

تیر ۹, ۱۳۹۸
تصویر میکروسکوپی از کک انسانHuman flea (Pulex irritans)

تصویر میکروسکوپی از کک انسان (Human flea (Pulex irritans

کک‌ها حشرات بدون بال، خونخوار، بسیار ریز و از راسته‌ی لوله‌بالان هستند که کمتر از۴ میلی‌متر طول دارند. این موجودات بیشتر از پستانداران و گاهی از […]
Free WordPress Themes