حواصیل سیاه

نمایی از سنگ کلیه
بهمن ۱۵, ۱۳۹۶
شاپرک لونا
بهمن ۲۵, ۱۳۹۶

حواصیل سیاه

این پرنده روش جالبی برای شکار دارد،

ابتدا بالهایش را به شکل چتر بر سطح آب باز میکند این عمل باعث می شود سایه ایجاد شده و ماهیان به سمت سایه بیایند.

در این زمان حواصیل سیاه غذای خود را شکار می کند.

حواصیل سیاه

Free WordPress Themes