سلولهای سرطانی در نایژه انسان

گل موزاییک
گل موزاییک Ludwigia sedioides
آذر ۱۰, ۱۳۹۶
یوزگربه یا سروال (Serval)
آذر ۱۰, ۱۳۹۶

تصویر میکروسکوپی از ایجاد سلول های سرطانی در نایژه انسان که رایج ترین شکل سرطان ریه است

Free WordPress Themes