شیطان تاسمانی

thylacine
پروتئین های با ارزش شیطان تاسمانی
آبان ۲۸, ۱۳۹۶
گیاه
گیاه Rafflesia Arnoldii
آبان ۲۸, ۱۳۹۶
شیطان تاسمانی

شیطان تاسمانی پستاندار کیسه داری است که در جنگلهای تاسمانی زندگی میکند. این حیوان با وزنی کمتر از ۱۰ کیلوگرم بزرگترین کیسه دار گوشتخوار جهان میباشد.

Free WordPress Themes