برشی از لوله کلیه

مار Blue coral
آذر ۸, ۱۳۹۶
تصویری از کپسول اسپور خزه
آذر ۸, ۱۳۹۶

تصویر میکروسکوپی از لوله های کلیه

Free WordPress Themes