آگروباکتریوم تومیفاسینس

تصویر میکروسکوپ الکترونی SEM از لارو دو روزه ماهی زبرا (zebra fish)
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۸
پروانه های دم چلچله ایی
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸

تصویری از آگروباکترویوم تومیفاسینس اطراف روزنه و روی سطح برگ گیاه تنباکو . آگروباکتریوم نوعی باکتری گرم منفی است که به دلیل توانایی انتقال افقی ژن های خود به گیاه به یک ابزار مهم در مهندسی ژنتیک تبدیل شده است.

Free WordPress Themes