اطلاعیه ۱۲

گل بد بو یا گل جسد (Amorphophallus titanum )
مهر ۷, ۱۳۹۸
مورچه خورک پوزه کوتاه یا اکیدنه (Tachyglossus aculeatus) از حشراتی همچون مورچه تغذیه می‌کند. از طرفی اکیدنای پوزه بلند با ردیابی سیگنال‌های الکتریکی در تاریکی شب به دنبال غذا می‌گردد. کرم خاکی، هزارپا و سایر موجودات بی‌مهره غذای آن را تشکیل می‌دهند.
مورچه خورک پوزه کوتاه یا اکیدنه ( Tachyglossus aculeatus)
مهر ۱۱, ۱۳۹۸

به اطلاع کلیه پویاپژوهان و تیم های شرکت کننده در دومین دوره کارسوق ملی مهندسی ژنتیک می رساند، نتایج مرحله اول داوری مقالات ارسال شده، روز شنبه مورخه ۹۸/۷/۱۲ از طریق همین سایت اعلام میگردد.

Free WordPress Themes