اژدهای برگ مانند دریا ( Leafy Sea Dragon )

بلدرورت یا گیاه مثانه دار
بلدرورت یا گیاه مثانه دار ( Bladderwort)
شهریور ۲۷, ۱۳۹۸
تصویر میکروسکوپی از شپش سر چسبیده به تار موی انسان
شپش سر ( Pediculus humanus capitis )
شهریور ۲۷, ۱۳۹۸
اژدهای دریایی برگدار ( Leafy Sea Dragon ) در جزایر غرب و جنوب استرالیا یافت شده است.

اژدهای دریایی برگدار ( Leafy Sea Dragon ) در جزایر غرب و جنوب استرالیا یافت شده است.

اژدهای دریایی برگدار ( Leafy Sea Dragon ) در جزایر غرب و جنوب استرالیا یافت شده است.

اژدهای دریایی برگدار ( Leafy Sea Dragon ) در جزایر غرب و جنوب استرالیا یافت شده است.

اژدهای دریایی برگدار ( Leafy Sea Dragon )، نوعی ماهی اقیانوسی از خانواده‌ی سوزن ماهیان است که شامل اسب دریایی هم می‌شود. این ماهی در آب‌های جنوبی و غربی استرالیا زندگی می‌کند. به دلیل زائده‌های برگ مانندی که در سراسر بدن این ماهی وجود دارد این ماهی را اژدهای دریایی برگدار یا برگ مانند، نام نهادند.

نامی که از ظاهر ماهی اقتباس شده است. زائده‌های برگ مانند به عنوان نیروی محرک برای ماهی به‌شمار نمی‌آیند، بلکه ابزاری هستند که ماهی بتواند خود را در برابر شکارچیان دریایی استتار کند. بال‌های ماهی برگدار کاملاً شفاف هستند.

این بدان معنی است که، بال‌های ماهی را نمی‌توان با برگ‌های محیط زندگی‌اش متمایز کرد. هنگامی که بال‌ها برای حرکت بسیار آرام ماهی در میان آب تکان می‌خورند، درست شبیه جلبک‌های دریایی در حال تکان خوردن هستند.

ماهی اژدهای دریایی برگدار ( برخلاف نامش ) بیشتر شبیه اسب‌دریایی است، این ماهی‌ها از اسب‌های‌دریایی بزرگترند، و تا ۲۰ – ۲۴ سانتی‌متر هم بزرگ می‌شوند. پلانکتون‌ها و موجودات بسیار‌ ریز هم غذای این موجودات به شمار‌می‌روند.

Free WordPress Themes