تصویر میکروسکوپی از جنین خفاش میوه خوار

ماهی زبرا و حل اسرار بیماری‌های مغزی ژنتیکی
تیر ۱, ۱۳۹۸
تصویر میکروسکوپی از جنین چهار روزه گورخر ماهی ( ماهی زبرا )
تصویر میکروسکوپی از جنین چهار روزه گورخر ماهی ( ماهی زبرا )
تیر ۸, ۱۳۹۸
تصویر گرفته شده توسط میکروسکوپ نوری زمینه تاریک استریومیکروسکوپی با بزرگنماییx 18

تصویر گرفته شده توسط میکروسکوپ نوری زمینه تاریک استریومیکروسکوپی با بزرگنماییx 18

جنین سه ماهه‌ی خفاش‌های میوه خوار(Fruit bat ) متعلق به زیر راسته خفاش‌های بزرگ( Megachiroptera)

خفاش تنها پستانداری است که بال دارد و می تواند پرواز کند. دستان این پرنده به صورت شبکه‌ای به هم وصل است و به صورت یک بال درآمده است و به آن این امکان را می‌دهد تا تنها پستانداری باشد که واقعا پرواز می‌کند.

Free WordPress Themes