هالوباکتریوم (Halobacterium )

نوعی اسپری فوق‌داغ و جوشان به نام بنزوکینون (benzoquinone ) از ترکیب دو ماده شیمیایی در یک محفظه انفجار محفاظت‌شده در بدن سوسک تولید می‌شود. این واکنش شیمیایی، همزمان فشار موردنیاز را برای افشاندن اسپری بر روی یک شکارچی دشمن فراهم می‌کند.
سوسک بمب افکن ( Bombardier Beetle)
دی ۲۳, ۱۳۹۸
کاربرد نانو ذرات در حوزه‌ی پزشکی
مبارزه با قارچ‌های کشنده به کمک نانو ذرات
دی ۲۳, ۱۳۹۸
تصویر میکروسکوپی از هالوباکتریوم ( ( Halobacterium، میکروارگانیسم نمک دوست و میله‌ای شکل

تصویر میکروسکوپی از هالوباکتریوم ( ( Halobacterium، میکروارگانیسم نمک دوست و میله‌ای شکل

هالوباکتریوم یک جنس در خانواده‌ی هالوباکتریاسه (  Halobacteriaceae) است. جنس هالوباکتریوم ( باکتری محیط‌هایی با غلظت بالای نمک ) شامل چندین گونه از آرکی‌ها باکتری‌ها با متابولیسم هوازی است که به محیطی با غلظت بالای نمک نیاز دارد و بسیاری از پروتئین‌های آن‌ها در محیط‌های کم نمک عملکردی نخواهند داشت. دیواره‌‌ی سلولی این باکتری‌ها نیز کاملا متفاوت از سایر باکتری‌هاست، چرا که، غشاهای لیپوپروتئینی مرسوم در غلظت بالای نمک می‌شکنند. این باکتری‌ها از لحاظ شکل ظاهری ممکن است به فرم میله‌ای یا کوکسی و به رنگ قرمز یا بنفش باشند. همچنین هالوباکتریوم بهترین میزان رشد را در یک محیط ۴۲ درجه سانتی‌گراد داراست.

Free WordPress Themes