کلبسیلا ( Klebsiella )

تصویر میکروسکوپ الکترونی غنچه‌های در حال رشد گیاه آرابیدوپسیس تالیانا Arabidopsis thaliana ) )
گیاه آرابیدوپسیس تالیانا (Arabidopsis thaliana)
شهریور ۵, ۱۳۹۸
گیاه موش‌خوار پارچی یا گیاه کوزه‌ای ( Nepenthes attenboroughii)
شهریور ۱۱, ۱۳۹۸

Klebsiella

تصویر میکروسکوپی از باکتری کلبسیلا (  Klebsiella) با کپسول برجسته پلی‌ساکاریدی

تصویر میکروسکوپی از باکتری کلبسیلا ( Klebsiella) با کپسول برجسته پلی‌ساکاریدی

کلبسیلا (  Klebsiella)، نام یک سرده از تیره انتروباکتریاسه است. کلبسیلا را در هر جایی از طبیعت ( آب، خاک، گیاهان، حشرات و سایر حیوانات و حتی انسان‌ ) می‌توان یافت. این میکرو‌‌ارگانیسم‌ها به نام ادوین کلب                             ( Edwin Klebs)، میکروبیولوژیست آلمانی – سوئیسی در قرن نوزدهم نامگذاری شده‌اند.

 باکتری‌های کلبسیلا، گرم منفی، میله‌ای شکل، غیرمتحرک و دارای کپسول برجسته‌ی پلی‌ساکاریدی هستند. این کپسول تمام سطح سلول را می‌پوشاند و علیه بسیاری از مکانیسم‌های دفاعی میزبان مقاوت ایجاد می‌کند.

این باکتری‌ها، در محیط کشت مک‌کانکی آگار،کلنی‌های برجسته و موکوئیدی صورتی رنگ تولید می‌کنند. همچنین کلبسیلا ممکن است در اثر کشت‌های مکرر کپسول خود را از دست بدهد. محل معمولی کلونیزاسیون این باکتری در انسان سالم دستگاه گوارش، چشم، دستگاه تنفسی و دستگاه ادراری – تناسلی است. بعلاوه، باکتری کلبسیلا پنومونیه ( Klebsiella pneumoniae ) به عنوان شایع‌ترین گونه در بین سایر گونه‌های جنس کلسیلا مطرح است.

Free WordPress Themes