گزارش مرحله کشوری دومین کارسوق ملی مهندسی ژنتیک ۱۰ ابانماه ( بخش دوم )

مرحله کشوری دومین کارسوق ملی مهندسی ژنتیک
گزارش مرحله کشوری دومین کارسوق ملی مهندسی ژنتیک ۱۰ ابانماه ( بخش اول )
آبان ۱۰, ۱۳۹۸
اسامی_برگزیدگان_مرحله_نهایی_دومین
اسامی برگزیدگان مرحله نهایی دومین کارسوق ملی مهندسی ژنتیک
آبان ۱۲, ۱۳۹۸
مرحله کشوری دومین کارسوق ملی مهندسی ژنتیک

در ادامه ی برنامه ی دومین کارسوق ملی مهندسی ژنتیک در بعد از ظهر ۱۰ ابانماه دانش اموزانی از مدارس استعداد درخشان استان البرز برای بازدید از غرفه ها به محل برگزاری همایش حضور بهم رسانیدند. هم چنین بخش دوم داوری در همان زمان درحال برگزاری می بود. گروه ها مطابق با برنامه همایش در محل حضور پیدا کردند. این مرحله تا ساعت ۵ بعد از ظهر ادامه داشت.

Free WordPress Themes