گل موزاییک Ludwigia sedioides

تصویر میکروسکوپ الکترونی از اسپورانژیوم سرخس
آذر ۱۰, ۱۳۹۶
سلولهای سرطانی در نایژه انسان
آذر ۱۰, ۱۳۹۶
گل موزاییک

گل موزاییک Ludwigia sedioides

  این گیاه چندساله که به عنوان گل موزاییک شناخته می شود دارای شاخه های بلند قهوه ای کاذب بوده و از جمله گیاهان متقارن و با نظم هندسی خاص محسوب می شود. زیستگاه گل موزاییک مناطق مرطوب و باتلاق است.

 

Free WordPress Themes