اطلاعیه شماره ۶

ایگوانا (Iguana)
بهمن ۸, ۱۳۹۷
اطلاعیه شماره ۷
اسفند ۱۹, ۱۳۹۷

به اطلاع کلیه پویا پژوهان عزیز میرساند که با توجه با درخواستها و پیگیری های صورت گرفته از سوی برخی از تیم ها فرصت ارسال پروپوزال برای قطبهای شیراز و تهران ۵ و برای قطب یزد بمدت ۱۰ روز تمدید گردیده است. بدیهی است که این زمان از تاریخ درج اطلاعیه (۹۷/۱۱/۱۸) لحاظ خواهد گردید .

Free WordPress Themes